Tag Archives: ĐH Northwestern

ĐH Northwestern tiếp tục mở khóa đào tạo Thạc sĩ QTKD tại Việt Nam

Vào tháng 8 tới, Trường Kinh doanh thuộc đại học Northwestern (UNW) – Thụy Sỹ tiếp tục mở khóa đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế tại Việt Nam. Chương trình được thiết kế học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Để thực hiện tại chương trình Thạc… Read more »