Tag Archives: Sửa Phát Âm

Sửa Phát Âm Theo Chuẩn

      No Comments on Sửa Phát Âm Theo Chuẩn

Đối tượng: Khóa học dành cho học viên muốn chú trọng sửa phát âm và ngữ điệu tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả hơn hoặc đạt được thành công trong lĩnh vực diễn thuyết trước công chúng. Phương pháp: Giáo viên tại YES sẽ kiểm tra và đánh giá sự khác nhau giữa… Read more »