QUĂNG THÁI TỬ ĐI NGOẠI TÌNH

Tên truyện: Quăng hoàng thái tử đi ngoại tình

Tác giả: Trầm Du

*

*
Nguồn cv : http://daisy-chrys.blogspot.com/2011/03/ten-truyen-quang-thai-tu-i-ngoai-tinch.htmlNguồn Edit : Yến Ngọc Lâu với Y Vân Các

Poster : Jinny Pumpkin

Thể các loại : xulặng không , ngọt vănĐộ dài: 308 chươngCác Editor tsi gia: Jelly,Kỳ Doanh,Tbỏ Nguyệt Vân với Nhược LinhNgười Beta: Lệ LâmNguồn edit : https://yeshn.info/ Và http://minnamin.yeshn.info.com/

 XIN VUI LÒNG KHÔNG REPOST, CREDIT CŨNG KHÔNG CÓ Ý NGHĨA.

Văn Án Chương 1 Chương thơm 2 Chương 3 Cmùi hương 4 Chương 5 Chương 6 Chương thơm 7 Cmùi hương 8 Chương thơm 9 Cmùi hương 10 Chương 11+12+13 Cmùi hương 14+15+16 Chương thơm 17+18 Chương thơm 19+20Chương thơm 21+22+23 Cmùi hương 24+25+26 Cmùi hương 27+28 Chương 29+30 Chương 31+32+33  Cmùi hương 34+35+36 Chương thơm 37+38 Chương thơm 39+40  Chương thơm 41+42+43 Chương thơm 44+45+46 Chương thơm 47+48+49+50Chương thơm 51 + 52 + 53 Cmùi hương 54+ 55 + 56 Cmùi hương 57+58+59 +60 Chương 61 +62+63 Chương 64+65+66 Chương thơm 67+68+69+70 Chương thơm 71 +72 +73  Chương thơm 74+75 +76 Chương 77+ 78 + 79 + 80 Chương 81 + 82 + 83 Chương 84 + 85 + 86 Cmùi hương 87 + 88 + 89 + 90Chương thơm 91 + 92 + 93 Chương thơm 94 + 95 + 96 Chương thơm 97+98+99+100Cmùi hương 101 +102 +103 Chương thơm 104 +105 +106 Chương 107 +108 +109 +110Cmùi hương 111 +112 +113  Chương thơm 114 +115 +116 Chương thơm 117 +118 +119 +120Chương 121 +122 +123  Cmùi hương 124 +125 +126 Chương thơm 127 +128 +129 +130Cmùi hương 131 +132 +133 Chương 134 +135 +136 Chương 137 +138 +139 +140Cmùi hương 141 +142 +143 Chương thơm 144 +145 +146 Chương 147 +148 +149 +150Chương 151 +152 +153 Chương 154 +155 +156 Cmùi hương 157 +158 +159 +160Chương 161 +162 +163 Cmùi hương 164 +165 +166 Cmùi hương 167 +168 +169 +170Cmùi hương 171 +172 +173 Cmùi hương 174 +175 +176 Chương 177 +178 +179 +180Cmùi hương 181 +182 +183  Chương thơm 184 +185 +186 Chương 187 +188 +189 +190Cmùi hương 191 +192 +193 Cmùi hương 194 +195 +196 Chương 197 +198 +199 +200Chương thơm 201 +202 +203 Chương thơm 204 +205 +206 Cmùi hương 207 +208 +209 +210Cmùi hương 211 +212 +213 Chương thơm 214 +215 +216 Chương thơm 217 +218 +219 +220Chương 221 +222 +223 Cmùi hương 224 +225 +226 Chương thơm 227 +228 +229 +230Chương 231 +232 +233 Chương 234 +235 +236 Chương thơm 237 +238 +239 +240Cmùi hương 241 +242 +243 Chương 244 +245 +246 Chương thơm 247 +248 +249 +250Chương 251 +252 +253 Cmùi hương 254 +255 +256 Chương 257 +258 +259 +260Cmùi hương 261 +262 +263 Chương 264 +265 +266 Chương 267 +268 +269 +270Chương thơm 271 +272 +273 Chương thơm 274 +275 +276 Chương 277 +278 +279 +280Cmùi hương 281 +282 +283 Cmùi hương 284 +285 +286 Chương thơm 287 +288 +289 +290Chương thơm 291 +292 +293 Chương thơm 294 +295 +296 Chương thơm 297 +298 +299 +300Cmùi hương 301 +302 +303 Chương thơm 304 +305 +306 Chương thơm 307 +308~~~ Hoàn ~~~Dù là truyện trả ước ao chúng ta hiểu hãy comt ủng hộ để các editor tất cả thêm đụng lực để gia công rất nhiều bộ mới, đừng bơ chỉ vì chưng nó là truyện trả.

Chúc chúng ta hiểu truyện vui vẻ